Over ons

Werkwijze

  1. Voor de start van jouw project maken we het plan van aanpak. Dit plan is de basis voor het verdere schoonmaakonderhoud.
    
  2. Vervolgens wordt dit vertaald naar een schoonmaakprogramma. Hierin worden uw wensen en de frequentie van de uit te voeren werkzaamheden bepaald.
    
  3. Hierna wordt de rol van de directe leiding en de communicatie tussen ons beiden besproken. En tot slot worden er ook andere afspraken gemaakt over de organisatie, planning, controlesystemen en personeelsregistratie.

Personeel

Wij stellen hoge eisen aan ons personeel, vooral op het gebied van inzet, betrouwbaarheid, loyaliteit en vakmanschap..

De kwaliteit van het schoonmaakproces valt of staat bij de kwaliteit van de schoonmaakmedewerker. Wij stellen dan ook hoge eisen aan ons personeel, vooral op het gebied van inzet, betrouwbaarheid, loyaliteit en vakmanschap. Een opdrachtgever wil niet elke dag een nieuwe schoonmaakmedewerker in zijn pand, dus streven wij ernaar om mensen voor langere tijd aan ons te binden.

Personeelsregistratie

Medewerkers die bij Schoonmaakbedrijf Van Blijderveen in dienst komen dienen te beschikken over:

  • Een geldig legitimatiemiddel
  • Een afschrift van het BSN nummer. 

Bij inschrijving van een nieuwe medewerker worden deze documenten geregistreerd, gecheckt en opgeslagen. Wanneer een medewerker bij de opdrachtgever aan het werk gaat, wordt een kopie van deze documenten afgegeven bij opdrachtgever. De werknemer dient zich op de werkvloer te kunnen identificeren, waar wij dan ook op toezien.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close